Aarde.Nu

Maatschappelijke thema's over wat er op, in, om en met de aarde gebeurt.

Aarde.Nu is een site voor leerlingen in de profielen Natuur en Techniek en Natuur en Gezondheid die een profielwerkstuk over de aarde willen maken. De site biedt allerlei onderwerpen die iets te maken hebben met aardwetenschappen zoals oliewinning, klimaatverandering, thermische verontreiniging of bliksem. Leerlingen krijgen allerlei praktische tips bij de onderwerpkeuze, het formuleren van de onderzoeksvraag en het vinden van documentatie.

Aanvullend is op de site schriftelijk lesmateriaal te vinden voor de vakken natuurkunde, scheikunde, wiskunde, biologie en aardrijkskunde. Daarin is een aantal onderwerpen verder uitgewerkt met voorbeelden van toepassingen, onderzoeksvragen en experimenten. Het materiaal is kosteloos te bestellen.

Aarde.Nu is een samenwerkingsverband tussen de aardwetenschappelijke opleidingen in Nederland.