Webquest De Storm

Over de watersnoodramp van 1953

Webquest De Storm is voor leerlingen een prima bron voor studies, werkstukken, scripties en (multimediale) presentaties over klimaatverandering en zeespiegelstijging, de watersnoodramp van 1953 en leven met water nu en in de toekomst. Met webquest 'De Storm' doen leerlingen zelfstandig onderzoek naar deze thema's. Hoe kon de watersnoodramp zich voltrekken en wat waren de gevolgen? Het klimaat verandert en de zeespiegel stijgt. Wat moeten we doen om ook in de toekomst droge voeten te houden?

De film De Storm heeft lange tijd in de Nederlandse bioscopen gedraaid. Daarna is de film op dvd verschenen. Bekijk met uw leerlingen deze indrukwekkende film.

De webquest is ontwikkeld in opdracht van het Watersnoodmuseum, met steun van de Provincies Zeeland, Noord-Brabant, Zuid-Holland, DELTA Zeeland Fonds en Denk Vooruit.