Baggerspeciematras

Baggerspecie, als bouwconstructie voor snelwegen

Nederland waterland. Water dat voortdurend op diepte gehouden moet worden. Daarbij komt veel bagger vrij. Wat doen we ermee? De 'baggerspeciematras' is een duurzame, innovatieve oplossing: een lichtgewicht snelweg van vloeibare baggerspecie. Bovendien reinigen natuurlijke processen de bagger. Een prijswinnend concept dat als pilotproject daadwerkelijk gerealiseerd wordt.

In het gratis lespakket De Baggerspeciematras worden leerlingen uitgedaagd om zelf mee te denken over innovatie en duurzaamheid. De technische, scheikundige, natuurkundige of biologische aspecten worden onder de loep genomen. Ook economische en maatschappelijke vragen spelen een rol. Het lesmateriaal bestaat uit een introductiefilmpje, een cd-rom met opdrachten, proeven en animaties en een docentenhandleiding. Het pakket kan zowel als vakoverstijgend project (circa 2 tot 6 lesuren) als bij scheikunde- of natuurkundelessen worden ingezet.

Het lespakket is gemaakt in opdracht van kennisinstituut Deltares (voorheen GeoDelft) en baggeraar Koninklijke Boskalis Westminster n.v.

Stuur een e-mail naar info@podiumvooronderwijs.nl om het materiaal te bestellen.