Begrotingsspel

Leerlingen vo, mbo, hbo en wo kruipen in de huid van de minister van Financiën

Begroten is keuzes maken. Moeilijke keuzes over de inkomsten en uitgaven van ons land. De leerlingen kruipen in de huid van de minister van financiën. Ze zijn verantwoordelijk voor het begrotingsbeleid en buigen zich over Miljoenennota, de aanbieding op Prinsjesdag. Met het Begrotingsspel kruipen leerlingen in de huid van de minister met de dikste portefeuille! Ze verdelen financiële mee- en tegenvallers, schuiven met miljoenen en houden de kiezer, de Tweede kamer én Europa te vriend. De 'vertrouwensmeter' geeft de stemming van de drie partijen aan. Zie deze zo hoog mogelijk te houden! Een goede minister maakt minimaal een ambtstermijn vol.

Gelukkig is er een infoknop voor hulp bij moeilijke kwesties. Als minister maken leerlingen kennis met zaken als budgettaire regels en verdelingen, beleidsterreinen, begrotingstekorten en bezuinigingen. Door de competitie blijft de spanning en daarmee de aandacht bij het spel en beklijft de leerstof.

Het Begrotingsspel is gemaakt in opdracht van het ministerie van Financiën.

Kosten

Gratis

Onderwijsniveaus

  • Vmbo 3, 4
  • Havo 2 - 5
  • Vwo 2 - 6
  • Mbo 1
  • Hbo 1
  • Wo 1

Vakken

  • Economie
  • Maatschappijleer

Profielen

  • Economie & Maatschappij