Canon van Nederland

Webiste entoen.nu over de canon van het onderwijs voor basis- en voortgezet onderwijs

Wat hebben hunebedden, de Beeldenstorm, de aanleg van de eerste spoorlijn en recentere gebeurtenissen als Srebrenica en de samenwerking binnen Europa met elkaar gemeen? Ze hebben allemaal een plek gekregen in de historische en culturele canon voor het onderwijs.

Sinds 2010/2011 is de canon officieel opgenomen in de kerndoelen voor het primair en voortgezet onderwijs. De canon dient als uitgangspunt ter illustratie van de tien tijdvakken. Betekent dit voor leerkrachten nog meer werk en de aanschaf van nieuwe materialen? Nee! De canon is geen verzwaring van de lespraktijk, maar juist een verrijking.

De site www.entoen.nu biedt allerlei handvatten en materialen waarmee leerkrachten de canon op een makkelijke én leuke manier kunnen integreren in hun lespraktijk. Bijvoorbeeld spelletjes, een wandkaart, lessuggesties, verhalen en tips voor integratie van de canon in verschillende vakken. De canon is namelijk niet alleen voor het geschiedenisonderwijs bedoeld. Met de canon als basis kunnen leerkrachten op een zinvolle manier vakoverstijgend bezig zijn.

Links

Kosten

Gratis

Onderwijsniveaus

 • Basisonderwijs 5 - 8
 • Vmbo 1, 2
 • Havo 1 - 3
 • Vwo 1 - 3

Vakken

 • Aardrijkskunde
 • Culturele en kunstzinnige vorming
 • Economie
 • Geschiedenis
 • Levensbeschouwing
 • Maatschappijleer
 • Natuurkunde
 • Nederlands

Leergebieden/sectoren/profielen

 • Oriëntatie op jezelf en de wereld