De Optimale Dijk

Leerlingen werken aan eigen ingenieurproject

Nederland ligt voor meer dan 50% onder zeespiegelniveau. Zonder dijken of duinen was een groot deel van ons land onbewoonbaar. Overstromingen in vorige eeuwen waren bijna altijd het gevolg van dijkdoorbraken. Vandaag de dag worden we beschermd door slimme, sterke maar ook kostbare staaltjes Hollands ingenieursschap. Realisatie van zo'n 'optimale dijk' heeft alles te maken met ontwerp en constructie maar ook met geografie, geologie en kostenaspecten.

Met het lespakket De optimale dijk rekenen leerlingen aan hun eigen ingenieursproject. Grootheden als golfhoogte, windsnelheid, waterdiepte, kruin- en bermbreedte worden gemeten en berekend. En hoe de laagste kosten te vinden als al deze en nog veel meer parameters een rol spelen? Risicoanalyse is daarbij van belang: de dijk moet uiteindelijk wel veilig zijn. Leerlingen gaan zelfstandig aan de slag met dit vakoverstijgende project. Het lespakket bestaat uit een cd-rom met opdrachten, een docentenhandleiding en een leerlingenkrant met prikkelende nieuwsberichten.

De optimale dijk ontving in 2008 een Comenius EduMedia Zegel en is ontwikkeld in opdracht van de TU Delft.