De wereld van DNB

Economie les voor de bovenbouw

Deze online les laat leerlingen op interactieve wijze ontdekken wat de kerntaken van DNB zijn en wat het belang daarvan is voor de welvaart in Nederland. Aan bod komen economische principes en begrippen, zoals rente, inflatie, koopkracht en economische groei.
Betrek daar de verkiezing van Trump, de Brexit of energieprijzen in en de actuele economieles is compleet.