Dijken bouwen

Lesbrief over waterbouw voor basis- en voortgezet onderwijs

Op de bestaande Maasvlakte 2 website maasvlakte2.com is speciaal voor docenten een onderwijspagina toegevoegd. Hier zijn de onderwijsmaterialen, lesbrieven, maar ook beeldmateriaal en kaarten overzichtelijk te vinden en gratis te downloaden. Voor het onderwijs is uit de beeldbank van Maasvlakte 2 een speciale selectie gemaakt. De beelden en kaarten zijn thematisch en vakinhoudelijk geordend, zodat ze eenvoudig in te zetten zijn in lessen. Van de haven van Rotterdam en het plangebied is tevens een interactieve kaart gemaakt.

De lesbrief 'Dijken bouwen' sluit direct aan bij wereldoriƫntatie, aardrijkskunde, geschiedenis, techniek en wiskunde. De lesbrief is beschikbaar voor de bovenbouw van het basisonderwijs en de onderwijs van het voortgezet onderwijs. Op de site is aangegeven bij welke begrippen en kerndoelen de les aansluit. De lessen zijn geschikt als lesvervangend en -aanvullend materiaal. De antwoorden of de gehele les zijn te bespreken aan de hand van het digitale schoolbord.

Kosten

Gratis

Onderwijsniveaus

 • Basisonderwijs 7, 8
 • Vmbo 1, 2
 • Havo 1, 2
 • Vwo 1 - 3

Vakken

 • Aardrijkskunde
 • Geschiedenis
 • Techniek
 • Wiskunde

Leergebieden

 • OriĆ«ntatie op jezelf en de wereld

Sectoren

 • Techniek

Profielen

 • Natuur & Techniek