Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Gastlessen

Experts van het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier vertellen in de klassen enthousiast over hun werk. Er zijn lessen voor de groepen 6, 7 en 8 van de basisschool en voor klassen 1 en 2 van het voortgezet onderwijs. Met korte filmpjes, een powerpoint, een fotoquiz, proefjes en nog meer activerende werkvormen ontdekken de leerlingen wat de taken van het hoogheemraadschap zijn.

De gratis lessen sluiten aan op de kerndoelen. Er zijn drie lessen ontwikkeld. De school kiest zelf welk thema centraal staat: waterveiligheid, wateroverlast of schoon water.