Havenlink

Over beroepen in de Rotterdamse haven voor het voortgezet onderwijs

In het lesprogramma Havenlink staat werk in de haven van Rotterdam centraal. Na een korte algemene inleiding over de haven krijgen leerlingen diverse verrassende beroepen te zien. In de haven worden circa 200 verschillende beroepen uitgeoefend, door circa 90.000 werknemers. Van de maritieme sector tot transport en van chemie tot de dienstensector.

Het lesprogramma is onderdeel van een breder lespakket, waarin een excursie door de haven en een gastles zijn opgenomen.

Havenlink is ontwikkeld in opdracht van Maritime by Holland, Havenbedrijf Rotterdam en EIC Mainport Rotterdam.

Links

Kosten

Gratis

Onderwijsniveaus

  • Vmbo 1, 2
  • Havo 1 - 3
  • Vwo 1 - 3

Vakken

  • Aardrijkskunde
  • Economie
  • Geschiedenis
  • Mentoruur