Hooge Boezem achter Haastrecht

Lesmateriaal over het natuurgebied groep 5-8

Het Zuid-Hollands Landschap is eigenaar en beheerder van de Hooge Boezem achter Haastrecht en zet zich in om het gebied, de molen, de natuur en het landschap beleefbaar te maken.

Bekijk de trailer en de video met vogelgeluiden.
Download in het menu de introductieles (ca. 60 minuten).

Het lesmateriaal is primair gericht op groep 5/6.
Van de introductieles en excursie is ook een plusvariant beschikbaar die ingezet kan worden voor leerlingen die een extra uitdaging willen en voor leerlingen in groep 7/8.

Met dit lesmateriaal willen we het gebied aantrekkelijk maken voor leerlingen uit de omgeving:
- Leerlingen ontdekken en beleven de cultuurhistorische waarden van de directe leefomgeving, waarbij een duidelijke link wordt gelegd naar het heden;
- Leerlingen ontdekken flora en fauna in de directe leefomgeving en ontwikkelen kennis over waterbeheer en het leven onder NAP.