Maasvlakte 2 in gebruik

Deze lesbrief gaat over de huidige en toekomstige bedrijvigheid op Maasvlakte 2, duurzaamheid en ruimtelijke inrichting. Er zijn lessen voor groep 7-8, onderbouw voortgezet onderwijs en bovenbouw havo/vwo.
De lessen zijn geschikt als lesvervangend en -aanvullend materiaal voor de vakken aardrijkskunde en economie en laten de leerlingen ook nadenken over de invloed van technologische ontwikkeling.

Het lesmateriaal is ontwikkeld in opdracht van Havenbedrijf Rotterdam.