Maasvlakte 2

Maasvlakte 2 wil jongeren laten kennismaken met de uitbreiding van de Rotterdamse haven en ze betrekken in de ontwikkelingen gedurende het project. Centraal hierin staat een website speciaal voor jongeren die is gebaseerd op een filmwebsite, een Hollywood blockbuster: www.mv2movie.com. Door de ogen van vijf personages maakt de bezoeker kennis met Maasvlakte 2. Een trailer zet de sfeer neer en laat in vogelvlucht zien welke perspectieven verderop in de site worden belicht. Op de site vinden jongeren informatie in de vorm van filmpjes, die inhoudelijk worden verdiept met tekst.

Op de website maasvlakte2.com is speciaal voor docenten een onderwijspagina toegevoegd. Hier zijn de onderwijsmaterialen, lesbrieven, maar ook beeldmateriaal en kaarten overzichtelijk te vinden en gratis te downloaden. Voor het onderwijs is uit de beeldbank van Maasvlakte 2 een speciale selectie gemaakt. De beelden en kaarten zijn thematisch en vakinhoudelijk geordend, zodat ze eenvoudig in te zetten zijn in lessen. Van de haven van Rotterdam en het plangebied is tevens een interactieve kaart gemaakt.

De lesbrieven over Maasvlakte 2 zijn onderverdeeld in thema's en sluiten direct aan bij economie, wereldoriƫntatie, aardrijkskunde, geschiedenis en biologie. In iedere lesbrief is aangegeven bij welke niveaus, vakken, begrippen en kerndoelen de les aansluit. De lessen zijn geschikt als lesvervangend en -aanvullend materiaal. De antwoorden of de gehele les zijn te bespreken aan de hand van het digitale schoolbord. Nieuw zijn de lessen archeologie over de bijzondere vondsten in het gebied.

Het lesmateriaal is ontwikkeld in opdracht van Havenbedrijf Rotterdam.