Jongeren mediawijzer met VR

360 graden video's en lessen over social media voor vmbo en praktijkonderwijs

Waar kan een foto terechtkomen die je via sociale media verspreidt? Kun je van vrienden verwachten dat ze jouw WhatsApp-bericht direct beantwoorden? Jongeren in het praktijkonderwijs zijn extra kwetsbaar en komen makkelijk in problemen en ruzies terecht door social mediagebruik.

Samen met docenten zijn twee lessen met 360 graden video’s ontwikkeld om jongeren te helpen bewuster met social media om te gaan. Met 360 graden video’s kijken de leerlingen om zich heen en zien ze heel concreet wat er buiten hun blikveld kan gebeuren nadat ze online berichten verspreiden. Ook gaan ze tijdens de les met elkaar in discussie over hun eigen mediagebruik.

De filmpjes en het lesmateriaal zijn gratis beschikbaar. Wil je het lesmateriaal aanpassen op het niveau van je leerlingen, mail dan naar info@podiumvooronderwijs.nl.