PazzUp Junior

Lesmateriaal en gastles over veilig gedrag rondom het spoor voor groep 5-8

Op PazzUp Junior staan de oorzaken en gevolgen van risicovol gedrag langs het spoor centraal. Het materiaal biedt u de mogelijkheid om op een interactieve wijze in uw groep aandacht te besteden aan veiligheid op en rond het spoor.

Leerlingen uit groep 5 t/m 8 beoordelen op een interactieve spoorkaart welke personen gevaarlijk gedrag vertonen. Daarnaast testen ze hun kennis met de Spoorquiz. De leerlingen uit groep 7/8 voeren aan de hand van animaties van Simon de Spoorwachter allerlei opdrachten uit. Ze bedenken bijvoorbeeld welke regels er gelden rond het spoor en verzinnen hoe het wachten voor een dichte spoorboom aantrekkelijker gemaakt kan worden.

De site is ontwikkeld in opdracht van ProRail.
ProRail biedt bovendien gastlessen als aanvulling op het lesmateriaal. Een ProRail-medewerker bezoekt klassen en bespreekt rechtstreeks met leerlingen de gevaren van het spoor. Mocht u belangstelling hebben voor een gastles bij u op school, dan kunt u dat aangeven op het bestelformulier. ProRail neemt dan contact met u op.