Land boven water

Digitale lesmodule over waterbouw

Met Land boven water koppelen leerlingen havo/vwo hun kennis van de vakken aardrijkskunde, algemene natuurwetenschappen, natuurkunde en economie aan de beroepspraktijk van de waterbouw.

De waterbouw is een kleine, maar belangrijke sector in Nederland. Dynamisch, innovatief en over de hele wereld actief. Maar wat komt er allemaal bij waterbouw kijken? En welke beroepsperspectieven heeft deze sector? Dat leren jongeren in het voortgezet onderwijs havo/vwo met Land Boven Water.

In de onderbouw ‘bouwen’ leerlingen hun eigen Marker Wadden. De Marker Wadden is een gerenommeerd waterbouwkundig project in Nederland met het doel de natuur in het Markermeer te herstellen. In een simulatie van deze nieuwe eilanden in het Markermeer maakt de leerling vakinhoudelijke keuzes om uiteindelijk te komen tot zijn/haar eigen Marker Wadden.

In de bovenbouw gaan de leerlingen aan de slag met onderzoekend en ontwerpend leren. Ze maken een ontwerp voor Schiphol op Zee. Schiphol wordt te klein en er wordt vanuit verschillende disciplines serieus gedacht om in de Noordzee een tweede Schiphol te maken. Hoe zouden de leerlingen deze ontwerpen? Om tot een ontwerp te komen moeten ze eerst goed onderzoek doen.

Voor technasia is er een aparte opdrachtbeschrijving.