De Smart Wells Simulator

Digitaal lespakket met simulatiespel over olieopbrengst

Olie is van essentieel belang voor de wereldeconomie. Met de huidige technieken blijft er in oliereservoirs zo'n 50 tot 80% van de bruikbare delfstof achter. Nieuwe, steeds slimmere technologieën hebben de toekomst. Het lespakket De Smart Wells Simulator laat leerlingen meedenken over zo'n slimme techniek: Smart Wells. Water wordt gedoseerd in een oliereservoir geïnjecteerd om er zoveel mogelijk bruikbare olie uit te 'duwen'.

Het digitale lespakket start met twee animaties (het oppompen van olie en een spuitende oliebron). De kern vormt een simulatiespel waarbij leerlingen in competitie een zo hoog mogelijke olieopbrengst realiseren. Ze ontdekken daarbij de praktische principes van drukverschillen en gedoseerd injecteren. Alle onderdelen zijn voorzien van vragen en opdrachten. Hierin komen begrippen aan de orde als druk, vloeistofdruk, luchtdruk en de wet van Pascal. Ook maatschappelijke en economische aspecten passeren de revue. Het volledige pakket bestrijkt een tot twee lesuren.

Het lespakket is gemaakt in opdracht van de TU Delft.