Stedelijk Museum Kampen

Het Stedelijk Museum Kampen is gevestigd in het monumentale oude raadhuis van de
Hanzestad. Een prachtige locatie met een rijke historie. De expositie behandelt vier hoofdthema’s: geloof, rechtspraak, het Huis van Oranje en water.

Maar het gaat niet alleen over de geschiedenis van Kampen. Een klein deel van de expositie kijkt juist vóóruit. In een interactieve opstelling maken bezoekers kennis met verleden, heden en vooral de toekomst van het gebied IJsseldelta. Welke maatregelen zijn nodig om Kampen nu én later te beschermen tegen het water? En wat is de impact van de klimaatverandering?