Waardevol lespakket

Over de waarde van afval voor basis- en voortgezet onderwijs

De wereld produceert steeds meer afval. Tegelijkertijd ligt de gezondheid van onze planeet onder een vergrootglas. We zijn ons meer bewust van onze verantwoordelijkheid en zijn steeds meer bereid om naar ons eigen leefpatroon te kijken. Een aspect daarvan is onze omgang met afval.

Dit lesmateriaal zorgt ervoor dat kinderen zich bewust worden van de waarde van afval. Ze leren over afvalscheiding, recycling en afvalvermindering. Ze onderzoeken de wereld om hen heen, gaan na hoe die met afval omgaat en bedenken samen manieren om daar verbetering in aan te brengen. Zo bekijken ze hun eigen lunch, hoeveel restafval daarvan overblijft en hoe ze hun lunch op een andere manier mee naar school kunnen brengen, zonder afval te produceren.

Dit lesmateriaal is zowel gericht op het vergaren van kennis als op het vormen of aanscherpen van vaardigheden, zoals kritisch nadenken, discussiƫren, creativiteit en samenwerken. Ook leren de leerlingen na te denken over wat zij belangrijk vinden en leren ze daarbij hun eigen normen en waarden naast die van een ander te leggen. Zo draagt dit materiaal bij aan een kritisch denkende, nieuwe generatie.

Het lesmateriaal is ontwikkeld in opdracht van Renewi.