Waterland Klimaatspel

Educatieve games voor groep 7 en 8 over omgaan met klimaatveranderingen

Met de nieuwe minigames van Droppie Water voor groep 7/8 ontdekken de leerlingen spelenderwijs wat zowel waterschappen als inwoners kunnen doen om met effecten van klimaatverandering om te gaan. Hoe kun je bijvoorbeeld je tuin inrichten? En waar moet in tijden van droogte als eerste het water naartoe? Het Waterland Klimaatspel bestaat uit verschillende minigames die in de toekomst verder worden aangevuld.

Met het spel 'Verdeel het water' ontdekken leerlingen wie in tijden van droogte als eerste water krijgt. Pas wanneer de pijpleiding in de juiste volgorde is gelegd gaat het water stromen. Met het spel 'Red de dijken' ontdekken bovenbouwleerlingen spelenderwijs meer over het werk van een dijkwacht en de situaties die een dijk kunnen bedreigen. In het spel 'Red de huizen' leren de kinderen meer over de gevolgen van een te lage grondwaterstand voor huizen gebouwd op houten palen. Hoe kun je verzakking van deze huizen voorkomen en zorg je ervoor dat de houten palen van de fundering niet gaan rotten. In het spel 'Vergroen je tuin' richten leerlingen hun eigen tuin in waarbij tegels worden vervangen door meer natuurvriendelijke tuinelementen. Hoe beter de gekozen tuinelementen scoren op het voorkomen van wateroverlast en droogte des te hoger de score.

Het Waterland Klimaatspel is ontwikkeld in opdracht van de Unie van Waterschappen en de Nederlandse waterschappen.