Watersnoodmuseum - Ouwerkerk

Expositie over de rampnacht en de wederopbouw

In de stormnacht van 31 januari op 1 februari 1953 trof het noodlot Zuidwest-Nederland. De dijken braken, de zee stortte zich met geweld de polders in. 1835 mensen kwamen om het leven, tienduizenden dieren verdronken, meer dan 70.000 mensen moesten hun huis verlaten, op de vlucht voor het water. De Watersnoodramp van 1953 is een belanghebbende gebeurtenis in de Nederlandse geschiedenis.

Het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk, Schouwen-Duiveland, is opnieuw ingericht. Het is gevestigd in de vier betonnen caissons die werden gebruikt om na de ramp het laatste dijkgat te dichten. In de expositie is aandacht voor de rampnacht en de slachtoffers, de emoties, de massale hulpverlening en de wederopbouw daarna. In het vierde en laatste caisson komt de klimaatverandering en de zeespiegelstijging aan de orde.

Kosten

€ 3,00 (6-12 jaar), € 8,00 (volwassenen)

Onderwijsniveaus

 • Basisonderwijs 7, 8
 • Vmbo 1 - 4
 • Havo 1 - 5
 • Vwo 1 - 6
 • Mbo 1 - 4
 • Hbo 1, 2
 • Wo 1, 2

Vakken

 • Aardrijkskunde
 • Algemene natuurwetenschappen
 • Milieu
 • Natuur
 • Techniek

Leergebieden

 • Oriëntatie op jezelf en de wereld

Subgebieden (wo)

 • Mens en samenleving
 • Natuur en techniek
 • Ruimte
 • Tijd

Sectoren

 • Techniek

Profielen

 • Natuur & Techniek

Prijzen bij dit project

 • Nominatie Europese Museumprijs 2011