Wind voor NOP!

Lesmodule over duurzame energie groep 6-8

Windpark Noordoostpolder is een van de grootste windparken van Nederland op land en in het water langs de dijken van het IJsselmeer in de Noordoostpolder en is een toonbeeld van duurzame energiewinning. Het windpark produceert jaarlijks ca. 1,4 miljard kWh schone, duurzame elektriciteit. Genoeg om bijvoorbeeld ruim 400.000 huishoudens van elektriciteit te voorzien. Het windpark levert daarmee een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse doelstellingen voor de productie van duurzame energie in 2020 (14%).

Wind voor NOP! is een educatief pakket voor groep 6 t/m 8 over het belang van duurzame energie. De online module bestaat uit drie overzichtelijke, gevarieerde en complete lessen. Les 1 behandelt: Wat is energie (algemene kennis), les 2: Windpark Noordoostpolder (specifieke kennis over windenergie en het windpark) en les 3: Hoe werken windturbines (technische kennis). Iedere les brengt op een laagdrempelige en aansprekende manier het onderwerp voor het voetlicht met foto’s, filmpjes, informatie- en werkbladen en proefjes.