Log in op logistiek

Escaperooms over de logistiek sector voor bovenbouw vo

Logistiek is overal, onmisbaar maar vaak ook onzichtbaar. Toch is een wereld zonder logistiek onvoorstelbaar. Het betekent bijvoorbeeld: GEEN hamburgers, festivals, muziek, vakantie, scooters, zorg bij ziekte, een bijbaan, nieuwe sneakers, enzovoorts. Er is dus genoeg werk in de logistiek. Toch is de logistiek als toekomstig beroepenveld bij leerlingen, maar ook bij docenten in het voortgezet onderwijs veelal onbekend.

Om jongeren te laten kennismaken met het werkveld en opleidingen in de logistiek is er Log in op logistiek, een aansprekend lespakket ontwikkeld voor 3-4 havo en 4-5 vwo. Het lespakket bestaat uit 6 escaperoom-spellen in verschillende thema’s met een introductie- en afsluitende les.
In de ‘escaperooms’ buigen leerlingen zich over opdrachten als: ‘Vertraag de reis van gebruikte kleding naar de verbrandingsoven’ of: ‘Ontdek waar een kwijtgeraakte internetbestelling is gebleven’. In de afsluitende les bedenken de havo- en vwo-leerlingen logistieke oplossingen voor een situatie uit hun eigen belevingswereld.

Het lespakket sluit aan op de vakken Aardrijkskunde, Economie en Bedrijfseconomie. Ook kunnen decanen Log in op logistiek inzetten voor leerlingen die zich oriënteren op het beroepenveld. Met Log in op logistiek willen de hogescholen en de Topsector Logistiek de kennis over logistiek onder jongeren vergroten en bijdragen aan de instroom in logistieke (hbo-)opleidingen.

Log in op logistiek is ontwikkeld in opdracht van Topsector Logistiek en de hogescholen die logistieke opleidingen aanbieden.