Land boven water | vo

Digitale lesmodule over waterbouw voor het vo

Met Land boven water koppelen leerlingen havo/vwo hun kennis van de vakken aardrijkskunde, algemene natuurwetenschappen, natuurkunde, economie en biologie aan de beroepspraktijk van de waterbouw.

De waterbouw is een kleine, maar belangrijke sector in Nederland. Dynamisch, innovatief en over de hele wereld actief. Maar wat komt er allemaal bij waterbouw kijken? En welke beroepsperspectieven heeft deze sector? Dat leren jongeren in het voortgezet onderwijs havo/vwo met Land Boven Water.

De module voor de onderbouw bestaat uit twee lessen. In les 1 ‘bouwen’ leerlingen hun eigen Marker Wadden middels een simulatie. De Marker Wadden is een gerenommeerd waterbouwkundig project in Nederland met het doel de natuur in het Markermeer te herstellen. In les 2 ontdekken de leerlingen de wisselwerking tussen waterbouw en ecologie en hoe gebouwd wordt met de natuur. Ze kiezen een oplossing voor de veiligheid, watervoorziening en biodiversiteit in het gebied bij de fictieve rivier de Meerbosch.

In de bovenbouw gaan de leerlingen aan de slag met onderzoekend en ontwerpend leren. Ze maken een ontwerp voor Schiphol op Zee. Schiphol wordt te klein en er wordt vanuit verschillende disciplines serieus gedacht om in de Noordzee een tweede Schiphol te maken. Hoe zouden de leerlingen deze ontwerpen? Om tot een ontwerp te komen moeten ze eerst goed onderzoek doen.

Voor technasia is er een aparte opdrachtbeschrijving.

Land boven water is in 2021 bekroond met een Comenius EduMedia Award.